NORD - NEW

NORD - предлага силно реалистично интерпретация на вечното привличане на камъка. Съвременна и модерна дори името излъчва силна, чиста и съществена личност.

Размери: